Single post

Estetická chirurgie nohy a chirurgické zákroky u diabetiků

Při službě detailního podologického vyšetření za námi chodí klienti s mnoha různými problémy chodidel. Někdy je posílá lékař, jindy si k nám našli cestu sami. Třeba přes doporučení nejednoho spokojeného klienta.  Jedny z nejčastějších problémů, se kterými se na nás obracíte jsou Hallux valgus a jiné bolesti chodidel, jež Vás limitují. Často se dá problém řešit konzervativně, pochopením a vysvětlením jaký typ chodidla máte a jaká bota je pro Vás vhodná. Jindy pomůže cvičení a pochopení stylu chůze a držení těla. Jinak volíme vložky do bot. Nicméně jsem viděla i hezké výsledky operačního řešení. Proto jsem se rozhodla Vám přiblížit informace z přednášky, kterou jsem 7. října 2022 vyslechla na téma: Estetická chirurgie nohy.

V tomto článku bychom Vám rádi představili ucelený přehled novinek a možností v estetické chirurgii nohy. Co si vlastně pod tímto pojmem můžete představit? Jedná se o soubor chirurgických technik, které zahrnují miniinvazivní operační přístupy. To znamená minimalizaci operačních ran a tím i následných jizev. To vše je možné díky rozvoji moderních technologií, materiálů a postupů.

 

Jednodenní chirurgie nohy

Na obrázku je vidět operační zákrok jednodenní chirurgie.

Konzervativní chirurgické ošetření zahrnuje klasický řez, který obnaží operační pole, aby chirurg dobře viděl rozsah deformity, na které bude provádět korekci. To znamená, že čím větší deformita je, tím větší je i následná jizva, která se může táhnout i přes celou vnitřní část nohy.

Naproti tomu moderní postupy umožňují vykonávat stejný zákrok prostřednictvím miniaturních kožních vstupů či dokonce vpichů. 

K tomu, aby se lékař mohl orientovat v prostoru, do kterého volným okem nevidí, slouží rentgenové přístroje. Další důležitou součástí jsou pak speciální nástroje, kterými se chirurg pohybuje pod povrchem kůže nebo uvnitř kosti.

 

Konzultace a vysetreni

V závislosti na rozsahu výkonu se operace provádějí v celkové, popř. spinální svodné anestezii. Drobné výkony jako např. korekce kladívkových prstů mohou být prováděny v místním znecitlivění. U diabetických pacientů s rozvinutou neuropatií lze zákroky provést bez anestezie, protože v noze již není cit.

Výhody estetické chirurgie nohy 

Hlavní předností miniinvazivních chirurgických zákroků je bezesporu rychlejší rekonvalescence a to až v řádech týdnů či dokonce měsíců. Ve srovnání s konzervativními technikami moderní postupy estetické chirurgie nohy přináší menší operační bolesti a následně i menší otoky. V případě potřeby se zavádí speciální implantáty, které poskytují dobrou stabilitu. To umožňuje nohu dříve zatěžovat. Po operaci se již nepoužívá sádrová fixace, pokud to situace vyžaduje, použije se speciální bota, která supluje funkci ortézy. Pacienti následně operovanou končetinu odlehčují pomocí berlí. V některých případech je možné zatěžovat nohu i bez berlí. 

Další nespornou výhodou je, že se drtivá většina pacientů operuje v režimu jednodenní ortopedie, tzn. že pacient přijde ráno, dopoledne proběhne operační výkon a odpoledne je pacient již propuštěn do domácího ošetření. 

Indikační skupiny pro miniinvazivní chirurgický zákrok

Typ deformity / onemocnění Princip operace
Vbočený palec Korekce postavení palce 
Příčně plochá noha

 

Obnova klenby

Zúžení nohy

Kladívkové a jiné deformity prstů Vyrovnání prstů a korekce jejich postavení 

Zkrácení kostí nártu nebo článků prstů

Artróza palce Odstranění osteofytů a uvolnění hybnosti

Déza (znehybnění kloubu)

Patní ostruha Odstranění ostruhy

Uvolnění svalových úponů

Haglundova pata Osteotomie paty

 Projevy nejčastějších deformit a cíle léčby

Hallux valgus a příčně plochá noha

Častou kombinací deformit, která pacienty trápí, je vbočený palec společně s příčně plochou nohou. Ta se manifestuje jako rozšířené přednoží doprovázené bolestí pod hlavičkami metatarzálních kůstek. Cílem je tedy obnovit klenbu, tím dojde k zúžení nohy a odstranění bolesti.

Obrázek níže zobrazuje stupně deformity přednoží. Názorně zde lze vidět vývoj vbočeného palce. Nejprve noha vypadá normálně, postupně se přidává deformita palce, následně dochází k rozvoji kladívkových prstů a později dochází ke křížení druhého prstu a palce a dále se přidává i křížení dalších prstů. V takovém případě pozorujeme i přidružené problémy jako je žilní nedostatečnost, revmatoidní artritida, cukrovka apod.  

(zdroj: https://asiamedicalspecialists.hk/en/health-info/50/Bunions-FAQs)

 

 

 

Kladívkové prsty a jiné deformity

Kladívkové prsty vznikají porušením rovnováhy mezi krátkými a dlouhými svaly nohy, postupně dochází k degeneraci vazů, šlach a k ochabnutí svalových struktur. Výsledkem jsou trvale skrčené prsty, které nelze vlastní vůlí narovnat. Jedná se o velmi bolestivý stav, který typicky trápí starší osoby, nicméně se může vyskytnout i u mladších pacientů. Cílem chirurgického výkonu je prsty narovnat a to protnutím kostí nebo šlach, které deformitu způsobují. Obdobným způsobem se řeší i tzv. drápovité či paličkovité prsty.

 Hallux rigidus

Hallux rigidus neboli tzv. ztuhlý palec se manifestuje jako artróza základního kloubu palce. V okolí kloubu palce se následně tvoří kostní výrůstky (osteofyty), které omezují jeho hybnost a způsobují bolest při pohybu. Cílem léčby je tyto osteofyty odstranit a v kloubu obnovit hybnost. Při pokročilém nálezu kdy tento postup již není možný, je cílem operace kloub naopak znehybnit a zabránit tak bolestivému tření.

 Patní ostruha

Jedná se o kostní výrůstek v oblasti Achillovy šlachy nejčastěji způsobený přetížením, nevhodnou obuví či úrazem. Tento stav se primárně řeší konzervativně, např. pomocí rázové vlny, ortopedických vložek či cvičení. Pokud přesto nedochází ke zlepšení, přichází na řadu invazivní operační techniky. 

 Haglundova pata

Jedná se o anatomickou odchylku tvaru patní kosti, při které se zvětšuje zadní část paty. To vede k tvorbě bolestivých otlaků v oblasti paty, které jsou způsobené tlakem obuvi. Postupně se může rozvinout zánět v oblasti Achillovy šlachy případně může dojít ke vzniku bursitidy (zánět tíhového váčku). Pokud není úspěšná konzervativní terapie přistupuje se k chirurgickému snesení kostěných výrůstků patní kosti a odstranění případných degenerativních změn či kalcifikací.

Kazuistiky 

(zdroj: esteticka-chirurgie-nohy.cz)

Hallux valgus

Pacientka, 47 let, kterou trápila narůstající deformita pravého palce. Operace proběhla pod kontrolou rentgenového přístroje a na snímku je vidět, že nové postavení palce je zajištěno pomocí 3 šroubů uvnitř kosti. Pacientku nijak neomezují, nebudou se vytahovat a nezpůsobují dráždění okolních tkání. Šrouby zajišťují výbornou korekci palce a zároveň jeho stabilitu. 

Je třeba mít na paměti, že vbočený palec je trojrozměrná deformita. Nedochází pouze k jeho vybočení do strany, ale i k jeho rotaci. Řešení tak zahrnuje jeho narovnání a zároveň derotaci do správné polohy, ve které zaujímá postavení horizontálně s podložkou. Jak je lze vidět na přiloženém snímku, po vbočeném palci na pravé noze již není ani památky a nejsou zde patrné ani pooperační jizvy. Stejný postup bude aplikován i na druhou nohu.

Obrázek níže ukazuje stav před operací. Na snímku je patrné vbočené postavení palce, který je současně rotován dovnitř. To lze vidět na postavení nehtu v porovnání s levou nohou. Přednoží je celkově rozšířené.

 

foto vročený palec před operací

Obrázek níže ukazuje stav 2 týdny po operaci. Lze vidět otok přednoží, strupy v místě kožních vpichů a miniincizí. Na noze jsou zbytky žluté desinfekce. Současně lze vidět i kousky samovstřebatelných stehů. Pooperační hojení je podporováno sérii aplikací vysokovýkonového laseru. Pacientka odlehčuje nohu ve speciální botce. Pooperační fixaci sádrou nepoužíváme. Pooperační bolesti jsou minimální.

Obrázek níže ukazuje stav 6 týdnů po operaci.

foto 6 tydnu po operaci

Obrázek níže ukazuje RTG snímek 6 týdnů po operaci kde jsou vidět vložené šrouby zmiňované výše.

RTG 6 týdnu po operaci

Obrázek níže ukazuje stav 5 měsíců od operace

5 měsíců po operaci

Standardní operace vbočeného palce byla častým strašákem, nicméně moderní miniivazivní přístup má mezi spokojenými pacienty kladné ohlasy, které předávají dál. 

 Artróza palce

Pacientka, 47 let přijata s artrózou palce středního stupně. Není ovlivněn stereotyp chůze. Nicméně při odvalu nohy pacientka pociťuje bolesti. Nemůže se postavit na špičku nohy. Operace proběhla opět pod kontrolou rentgenového přístroje. Přes 3mm vstupní řez byla použita frézka k odbroušení artrotických osteofytů. Po operaci je rána sešita jedním samovstřebávacím stehem a překryta náplastí, není zde žádné krvácení ani otok. Pacientka potvrzuje, že bolesti jsou minimální a v den operace odchází do domácího ošetření bez fixace a bez berlí, a nohu může normálně zatěžovat. Hybnost palce byla plně obnovena.

Obrázek níže ukazuje stav před operací, je zde patrné zduření základního kloubu palce. Postavení palce je normální.

Obrázek níže ukazuje stav bezprostředně po operaci, je zde patrná pouze malá incize (řez).

Artroza palce tesne po operaci 

Estetická chirurgie nohy u diabetiků

Diabetici jsou speciální skupina pacientů, která se vyznačuje řadou omezení plynoucí z jejich diagnózy. Nicméně moderní koncept estetické chirurgie nohy umožňuje pomoci i těmto pacientům při řádném splnění níže uvedených pravidel.

  • výborná kompenzace diabetu
  • bez chronických kožních defektů popř. po jejich důkladném zahojení (intaktní kožní kryt)
  • co nejmenší rozsah výkonu
  • ideálně v lokální anestezii
  • pod antibiotickou clonou
  • miniinvazivní operační techniky (miniincize, kožní vpichy)

Cílem operace u diabetiků je prevence vzniku otlaků na podkladu kostních deformit. Tyto otlaky jsou nebezpečné v tom, že jejich drážděním, např. obuví, může docházet ke vzniku kožních ran, které se u pacientů s cukrovkou obecně velmi špatně hojí. Tyto kožní rány se pak snadno stávají vstupní branou infekce, která může proniknout až do kosti a v nejhorším případě vést až k amputaci prstu či celé končetiny. 

V ideálním případě by měl chirurg spolupracovat s ošetřujícím diabetologem, který zná historii pacienta a jeho případné přidružené choroby. Zároveň má přehled kde vznikají chronické rány. Na základě těchto informací může operatér vést zákrok pacientovi šitý na míru. Celá operace pak probíhá pod kontrolou rentgenového přístroje s minimálním vstupním řezem/ vpichem.

Estetické hledisko 

Jak moc je vlastně estetické hledisko pro pacienty důležité? Ze zkušenosti přednášejícího lékaře MUDr. Martina Holinky, Ph.D. vyplývá, že lidé obecně vnímají vzhled svých nohou velmi citlivě. Pokud je doktor požádá, aby vzhled svých nohou oznámkovali jako ve škole, v průměru si dají o dva stupně horší známku než by jim udělil on sám. Většinou hodnotí vzhled svých nohou známkou 3. Negativně hodnotí i poměrně malé deformity palce, již 2mm odchylka bývá subjektivně vnímána jako problém. Klientům nejčastěji vadí nevzhledné nehty, vbočený palec, kladívkové prsty, postavení nohy, otlaky a křečové žíly. 

Kde v ČR lze estetickou chirurgii nohy podstoupit?

Estetická chirurgie nohy je poměrně mladý obor, v ČR se jí věnují 3 ortopedi MUDr. Martin Holinka, Ph.D., který působí v Ostravě, doc. MUDr. Rastislav Hromádka, Ph.D. a MUDr. Jiří Bek působící v Praze. 

prim. MUDr. Martina Holinka, Ph.D., ortopedické ambulance Nandana v Ostravě, Opavě a Bruntáluprim. MUDr. Martin Holinka, Ph.D.

28. října 1837/25, 702 00 Ostrava
Popská 222/11, 746 01 Opava
Nádražní 1589/29, 792 01 Bruntál
Tel.: 602 405 243

 

doc. MUDr. Rastislava Hromádka, Ph.D., ortopedická ambulance Praha 1

doc. MUDr. Rastislav Hromádka, Ph.D.ORP Centrum, Národní ulice 981/17, 110 00 Praha 1
Tel.: 602 405 243

 

 

MUDr. Jiřího Bek, ortopedická ambulance Praha 5
MUDr. Jiří Bek

Centrum zdraví Smíchov s.r.o., Rozkošného 1058/3, 150 00 Praha 5 – Smíchov
Tel.: 602 405 243

 

 

Jak se mohu na estetickou chirurgii nohy objednat?

Lze se jednoduše objednat online na stránkách Společnosti estetické chirurgie nohy s.r.o. viz https://www.esteticka-chirurgie-nohy.cz/online-objednani/

Kolik taková operace stojí?

Cena za provedení operace je individuální a řeší se dle náročnosti operace a použitých materiálů. Cena se pohybuje v rozmezí 15.000 až 35.000,- Kč. Pro bližší informace a zhodnocení možnosti operačního řešení je třeba se objednat.