Historie, kodex, vize

Historie

Zajímá vás, jak jsme došli k tomu, že vznikla firma Hilarion? To bylo tak, že nás práce baví a vidíme, že se klienti rádi vracejí a přivedou skoro celou rodinu 🙂

Začalo to tak, že jsme otevřeli s rodiči v roce 2008 v Praze nehtové studio na manikúru a pedikúru a řekli jsme si, že by bylo hezké to co umíme vyučovat a předávat dále. Dostali jsem první akreditaci Ministerstva školství a začali první rekvalifikační kurzy.

Měli jsme sídlo v ulici Svornosti, Praha a zde jsem byli mnoho let.

Začala jsem spolupracovat s jednou kolegyní a domluvili jsme se, že si najdeme hezčí prostor, aby jsme mohli nabídnout klientům lepší komfort a rozšíření o kosmetiku a masáže.

Dostala jsem nabídku na novou práci, stát se manažerkou centra rehabilitace a relaxace na klinice Esthesia, kde v tu dobu pracovala jedna z mých absolventek. Zde jsem úzce spolupracovala s lékařkou z oboru dermatologie.

Práce v Esthesii mne bavila, ale měla jsem jinou představu nad tím, jak by měl prostor i koncept služeb vypadat a tak jsem se rozhodla otevřít vlastní zařízení. Zrodil se nápad Hilarion – podologický institut, tak jak jej znáte dnes. Zabýváme se odbornou pedikúrou, podologií, kosmetikou, manikúrou a masážím.

Psali se rok 2016 a zeptala jsem se jednoho svého velice váženého klienta Stanislava, kde si myslí, že bych měla hledat a poradil mi Karlín. Tak jsme tu, v Karlíně.

Hledala jsem název pro institut a patrona pro institut a našla jsem mistra jménem Hilarion. Byl to vážený a uznávaný muž, který pomáhal lidem ke zdraví v dávných dobách.

Hledala jsem architekta, který bude pracovat s principy feng shui pro harmonizaci prostoru a našla jsem pana Otakara Chocholu, který se také léta věnuje Kung Fu.

Dali jsem si s kolegy záležet, aby byli použity kvalitní materiály a dle vzoru paní Brandon Bays jsme použili ochranu prostoru.

Jeli jsme do Německa a náhodou jsme potkali pana Hellmuta Rucka, jehož rodina se věnuje pedikúře a podologii přes 60 let.

Potkali jsem při budování Hilarionu úžasné lidi, všichni byli nápomocní a jsem jim všem zúčastněným moc vděčná. Protože výsledek skutečně stojí za to. Počet našich klientů v oboru podologie, kosmetiky, manikúry, masáží od té doby přesáhl číslo 2000 za 2 a půl roku.

Práce je náročná, máme se neustále co učit a pořád hledáme s týmem  inspiraci k tomu, co a jak udělat, aby bylo klientům poskytnuto to nejlepší co v dané době je na trhu. Máme štěstí, že nás to baví. Je pro nás posláním pečovat o druhé a není nic lepšího, než když k Vám klient upřímě a od srdce přijde a poděkuje, že jsou od nás velice spokojeni. Pak ta všechny dřína a dny a noci u počítače a tabulek pro účetního, podklady pro e-shop, příprava na školení, za to stojí a ještě s úsměvem na tváři.

Věřím, že řemeslná činnost a jako podologie, kosmetiky, manikúra, pedikúra, masáže dělaná s láskou je činnost, která dává smysl našim životům. O to více si v době koronaviru vážíme naší práce a těšíme se zpět „na koně.

Věříme, že úspěšný je ten, kdo má v životě balanc mezi prací, osobním životem a volným časem. 🙂

Proto tímto děkujeme svým rodinám za podporu, našim učitelům, mentorům, přátelům, že díky nim jsme jací jsme.

Dneska v roce  2020 by jsem název nejraději upravila na Hilarion – institut podologie a kosmetiky.

Náš obchodní partner Beauty Project se zaměřil na péči o pleť z jiného hlediska, začali jsme kromě značky Dermalogica pracovat se značkou DP Dermaceuticals. Ale to bude zase na jiný příběh.

Vize

Jsme jedničkou v oboru podologie – odborné pedikúry, kosmetiky, cílem je poskytovat ty nejlepší služby a nejnovější technologické postupy v ošetření.

 

Desatero – pravidla a postup péče o klienta

 

 1. Jsme tým profesionálů, pro které je ctí poskytovat vysoce kvalifikovanou odbornou péči našim klientům.

 2. Potřeby a zájmy klientů jsou u nás stále na prvním místě.

 3. K našim klientům se zásadně chováme ohleduplně, s porozuměním pro jejich přání a starosti.

 4. Klienty vždy považujeme za své partnery.

 5. Nejsme anonymní, každý, o koho pečujeme, zná naše jméno, ví co děláme a jaký je plán jeho péče.

 6. Informujeme klienty trpělivě a srozumitelně o zvoleném postupu péče a jsme vnímaví k jejich stanoviskům.

 7. Neustále se vzděláváme nejen v ČR, ale i v zahraničí. Spolupracujeme s lékaři a fyzioterapeuty.

 8. Je pro nás samozřejmostí, že veškeré zprávy a záznamy týkající se ošetření klientů považujeme za důvěrné.

 9. Naším veškerým úsilím přispíváme ke zvýšení kvality života klientů.

 10. Ceníme si připomínek a námětů našich klientů ke zlepšení práce odborného personálu.

Politika kvality a etický kodex

Dbáme na každý detail

Tradice v péči o nohy a ruce máme u nás od roku 2008, kde jsme začínali v prvním našem salonu v Praze 5. Své služby jsme postupně rozšířili o další odbornosti, jako je podologie, kosmetika a masáže.

Dnes je Hilarion institut podologie a kosmetiky místem, kde je poskytována komplexní péče v oblasti podologie, odborné pedikúry, kosmetiky, manikúry a masáží tzv. „pod jednou střechou,“ a tak můžeme našim klientům zajistit veškerou nutnou péči a usnadnit cestu k jejich vytyčeném cíli, zvýšit kvalitu jejich život díky tomu, že se cítí a vypadají lépe. Disponujeme moderním vybavením, nejnovějšími technologiemi a usilujeme o profesionální a individuální přístup ke každému pacientovi, proto se na nás každoročně a s důvěrou obrací tisíce klientů z celého světa.

Přejeme si, aby naše společnost byla vnímána klienty a doporučujícími  lékaři jako profesionální pracoviště na špičkové úrovni. Přejeme se, aby se u nás klienti cítili dobře a chceme jim poskytovat maximální možný servis.

Motto společnosti

 

„Maximální spokojenosti klientů i doporučujících lékařů.“

Standard služeb

 

 • poskytovat klientům péči na nejlepší možné dosažitelné úrovni

 • orientovat se především na klienta

 • vybavovat pracoviště nejmodernějšími přístroji a neustále modernizovat naše vybavení tak, abychom sledovali nejnovější trendy a metody vyšetření v našem oboru

 • Dodržovat všechny normy a předpisy týkající se ochrany zdraví a bezpečnosti práce

 • s informacemi, daty a výsledky pacientů je zacházeno s ohledem na jejich bezpečnost, utajení a důvěrnost

 

Zvyšování odborné způsobilosti zaměstnanců

 

 • neustálým zvyšování odborné způsobilosti zaměstnanců vytvářet personálně odborné předpoklady pro zajištění poskytovaných služeb na vysoké odborné úrovni

 • sledovat trendy v oblasti podologie, dermokosmetiky, manikúry a zavádět je do praxe dle doporučení odborných společností s cílem zvýšení standardu poskytovaných služeb

 

Spokojenost zákazníků

 • zajišťovat kompletní servis pro klienty

 • zajistit spokojenost klientů s nabídkou konzultací a se správností a přesností vyšetření

Tímto prohlášením se zavazujeme k neustálému zlepšování společnosti a efektivnosti systému managementu kvality.

Záruka spokojenosti

Velmi si zakládáme na osobnímu přístupu ke klientům a záleží nám na Vaší spokojenosti. Proto prosím, jestli máte nějaký nápad na zlepšení. Dejte nám prosím vědět na management@hilarion.cz. Naši klienti jsou nám tou nejlepší inspirací. Díky Vám tu dnes můžeme být.