Single post

Kolonie Trichophyton rubrum v elektronovém mikroskopu. Převzato z: https://www.sciencephoto.com/media/1271425/view

Onychomykóza – co si pod tím představit a jaké máme možnosti

Onychomykóza je odborné označení pro nehtovou plíseň. Ta je často vyústěním kožní plísně v meziprstí, přímá infekce nehtu je vzácná (Skořepová, 2005). Tohoto nevítaného společníka si často přineseme z veřejných prostor kde se pohybujeme bosí např. sauny, bazény či sprchy na sportovištích. Jako původce označujeme dermatofyty (zejména Trichophyton rubrum, který tvoří až 90 % všech houbových infekcí nehtů), kvasinky (Candida albicans) a vzácně i tzv. oportunní (k infekci dojde při snížené imunitě) vláknité mikromycety (př. Scopulariopsis brevicaulis) (Kuklová, 2011b). To zda u nás onemocnění propukne závisí na našem aktuálním zdravotním stavu. Za normálních okolností má totiž zdravá kůže poměrně vysokou rezistenci k rozvoji mykóz (Korandová, 2014). Onychomykózu provází typické změny na nehtové ploténce, mezi ně patří: změna barvy nehtu, změna tloušťky nehtu, drolivost nehtu a tvorba vzduchové kapsy tzv. onycholýza.

Výskyt nehtové mykózy se odhaduje mezi 4 – 18 % v závislosti na věku a sledované populaci (Kuklová, 2013). Nižší výskyt se udává u dětí a mladistvých, naopak vysoký výskyt je pozorován u seniorů, kde to může být až 60 %. Tento fakt je pravděpodobně dán celoživotní expozici infekčním zárodkům. Dále mohou být na vině poruchy periferní cirkulace, cukrovka, artritida, kostní abnormity a další přidružená onemocnění (Kuklová, 2011a). Mezi další predispoziční faktory patří zejména snížená imunita, hyperhidróza, špatná periferní cirkulace, úrazy nehtu a nehtové dystrofie (poruchy výživy nehtu) (Korandová, 2014).

Při podezření na onychomykózu je velmi důležitá včasná diagnostika. A to nejen z důvodu lepšího zvládnutí léčby v počátečních stádiích, ale zejména pro to, že jako nehtová mykóza se může manifestovat celá řada jiných onemocnění jako je například nehtová psoriáza, Lichen planus, Unguis convolutus, Unguis incarnatus, atopická dermatitida či Alopecia areata. Pouze cca 50 % netových onemocnění je ve skutečnosti způsobena houbami (Skořepová, 2005). K tomuto účelu slouží tzv. odběr biologického vzorku, při kterém se odebere materiál z prostoru pod nehtem. Takovýto vzorek je následně vyšetřen buď pod mikroskopem a/nebo kultivací. Výsledky jsou obvykle známy za 4 – 6 týdnů. Pokud je napadeno více nehtů dělá se tzv. směsný vzorek. Vlastní odběr může proběhnout buď tzv. na pojišťovnu, v takovém případě je potřeba získat žádanku od svého ošetřujícího lékaře (praktický lékař, dermatolog) nebo si jej můžete hradit jako samoplátce přímo zde v Hilarionu, kde ho odebere naše proškolená terapeutka, zajistí jeho transport do laboratoře a následně vás obeznámí s výsledky. Samotný odběr není nijak bolestivý, ale aby nebyly výsledky zkreslené, je třeba dodržet několik základních pravidel. Více se dozvíte zde. Biologický odběr vzorku samozřejmě není povinný, ale výrazně jej doporučujeme. Díky němu můžeme lépe zacílit terapii a zefektivnit tak celý proces léčby.

To jak bude vlastní léčba nehtové mykózy vypadat, závisí zejména na aktuálním stavu postiženého nehtu. Pokud je napadení nehtu rozsáhlé, bude Vám nejprve doporučená návštěva specialisty – dermatologa. Ten zhodnotí zda není nutné nasadit systémová antimykotika, která jsou pouze na lékařský předpis. Nicméně i v takovém případě lze hojení podpořit vhodně zvolenou lokální terapií, kterou Vám můžeme poskytnout u nás v Hilarionu. U závažného postižení onychomykózou bychom měli být vždy v součinnosti s dermatologem. Mírné infekce lze zvládnout i bez asistence lékaře. 

Na první návštěvě naše zkušená terapeutka tedy nejprve zhodnotí stav vašich nehtů, míru případné onychomykózy a bude jí zajímat i stav okolní kůže. Dále se domluvíte zda si přejete odběr biologického vzorku a jakým způsobem bude proveden. Vlastní ošetření zahrnuje nejprve přípravu nehtu na aplikaci účinných látek. Jedním ze základních problémů v lokální léčbě nehtové mykózy je to, že účinné látky jen velmi obtížně pronikají nehtovou ploténkou až k samotné plísni. Tím jak plíseň prorůstá až do nehtové matrix dochází k odloučení nehtu od nehtového lůžka a tvoří se tzv. vzduchová kapsa. Zároveň se nehet ztlušťuje a následně drolí. Proto první věc, kterou uděláme je, že takto postižený nehet šetrně odbrousíme pomocí frézky. Tento zákrok je nebolestivý a obnažením nehtu docílíme optimálního přístupu antimykotik do postižené oblasti.

Následně s vámi terapeutka probere možnosti, které v Hilarionu nabízíme a zároveň dostanete doporučení, kterou variantu ošetření zvolit. Nicméně pro co se ve finále rozhodnete je na vás. V základu aplikujeme tzv. antimykotický roztok, který má zejména dezinfekční účinky.

Další z možností, kterou u nás můžete využít je přístrojová fotodynamická terapie PACT MED®. Tato metoda funguje na principu hubení plísně světlem o určité vlnové délce. Prvním krokem je ošetření postižené oblasti tzv. PACT® gelem, který obsahuje speciální barvivo. Toto barvivo má schopnost proniknout do buněčné stěny houbového mikroorganismu, díky tomu dojde ke zvýšení citlivosti buněčné stěny na světlo a zároveň se stane pro naše oko viditelnou. Následné ozařování přístrojem PACT MED® způsobí její rozpad a tím zahubení plísně. Hlavní předností této metody je její bezpečnost. Lidské buňky totiž nemají buněčnou stěnu, ale buněčnou membránu, proto na ně přístroj PACT MED® nepůsobí. Toto ošetření tak nemá prakticky kontraindikace. Vzhledem k tomu, že vyzařované světlo je studené, není třeba se bát jakékoliv bolesti. Více informací o této metodě se dozvíte zde.

Dobré zkušenosti máme i s ošetřením chemickým peelingem od izraelské společnosti KART, která nabízí prémiovou řadu produktů péče o nohy. Často se stává, že i po úspěšném odstranění plísně stále přetrvává problém s odloučeným nehtovým lůžkem. V takové chvíli se perfektně hodí právě chemický peeling od značky KART. U nehtu dokáže spustit kaskádu vlastních reparativních procesů, které vedou k postupné obnově tzv. hyponychia, což je tenká prokrvená kůžička, která přirůstá k nehtovému lůžku u volného okraje nehtu. Během ošetření je místo mírně znecitlivěno, proto vlastní aplikace není bolestivá. Tento produkt lze zahrnout i do domácí péče.

Bohužel pouhé profesionální ošetření nestačí. Léčba onychomykózy je běh na dlouhou trať, který si vyžaduje nejen trpělivost, ale hlavně disciplínu. Pokud klient nebude věnovat patřičnou péči svým nehtům i doma, jen těžko můžeme dosáhnout nějakých uspokojivých výsledků. A není to jen péče o nehty, ale zároveň i o prostředí, ve kterém se doma pohybujeme. Spory plísní jsou neuvěřitelně houževnaté a jsou schopné přežívat v prostředí dlouhou dobu. Mohou ulpívat na nejrůznějších površích a snadno tak může dojít k reinfekci. Proto u nás klientům pomáháme sestavit produktovou řadu pro domácí péči na míru a zároveň od nás obdrží dekontaminační plán pro domácnost a doporučení na vhodná režimová opatření.

Věděli jste, že? 💡

  • Bylo prokázáno, že plíseň dokáže přežít v tzv. top coat laku, ale v barevném laku či base coat laku ne? (Klafke et al., 2018)
  • Že mezi trvalé zdroje plísně v domácnosti může patřit i srst domácích mazlíčků? (Jazdarehee et al., 2022).

Příběhy našich klientů:

Když si Mirka (41 let) všimla změn na nehtu palce u nohy, hned ji napadla plíseň. Proto se vydala do lékárny a zkusila zvládnout situaci vlastními silami pomocí volně prodejných přípravků. Bohužel se jí přes vynaložené úsilí nedařilo plísně zbavit. Na doporučení své kamarádky proto navštívila náš salón. Díky tomu, že paní Mirka začala problém řešit včas tak nehet naštěstí vykazoval jen lehkou formu onychomykózy. Po úvodní konzultaci k nám tedy začala pravidelně docházet na přístrojovou pedikúru a ošetření mykotických nehtů. S terapeutkou následně vybrali vhodné produkty pro domácí péči, Mirka si rovněž zakoupila dezinfikátor ponožek a obuvi a dostala doporučení na dezinfekci domácnosti. Díky společnému úsilí a hlavně disciplíně paní Mirky má dnes nehet znovu zdravý.

Jiří (60 let) k nám přišel s těžkou formou nehtové mykózy. To, že má nehty ve špatném stavu si uvědomoval, ale měl pocit, že se jedná jen o kosmetický problém, který ho vlastně nijak neobtěžuje. Až na soustavné naléhání manželky, která je rovněž naší klientkou, se rozhodl problém řešit. Naše terapeutka po zhodnocení situace panu Jiřímu doporučila nejprve návštěvu dermatologa. Ten nařídil odběr biologického vzorku, který plíseň potvrdil. Panu Jiřímu tedy předepsal systémová antimykotika a zároveň musel absolvovat pravidelné jaterní testy. Systémová antimykotika mohou představovat velkou zátěž pro játra, proto je třeba jejich stav průběžně kontrolovat. U nás jsme jeho léčbu podpořili lokální terapií, která zahrnovala pravidelnou přístrojovou pedikúru a ošetření mykotických nehtů společně s PACT MED® terapií. Domů dostal dekontaminační plán a doporučení na produkty pro domácí péči. V současné době už je plíseň pryč a je vidět, že od kořene nehtu už odrůstá zdravý nehet. 

Olga (80 let) je diabetička a k tomu bere léky na srdce, její zdravotní stav bohužel neumožňuje nasazení systémových antimykotik. Stav jejích nohou jí trápil delší dobu, už jen z toho důvodu, že deformované nehty se špatně udržovaly a jejich hrana se občas bolestivě zaryla do měkké tkáně sousedních prstů. Takový stav je vzhledem k diabetu potenciálně nebezpečný, proto jsme se domluvili, že zkusíme udělat maximum co se dá, abychom plíseň udrželi na uzdě. Paní Olga k nám tedy začala pravidelně docházet na ošetření mykotických nehtů společně s pravidelnou přístrojovou pedikúrou. Tím, že postižené nehty pravidelně odbrušujeme se nám daří eliminovat poranění okolních prstů. S plísní ještě nemáme úplně vyhráno, ale již nyní vypadají nehty paní Olgy lépe než když k nám přišla poprvé.

Použitá literatura:

Jazdarehee, A., Malekafzali, L., Lee, J., Lewis, R, Mukovozov, I. 2022. Transmission of Onychomycosis and Dermatophytosis between Household members: A Scoping Review. Journal of Fungi. 8 (1). 

Klafke, G. B., Silva, R. A., Pellegrin, K. T., Xavier, M. O. 2018. Analysis of the role of nail polish in the transmission of onychomycosis. Anais Brasileiros de Dermatologia. 93 (6). 

Korandová, H. 2014. Plísňová onemocnění nehtů. Prakt. lékáren.; 10(3): 105 – 108.

Kuklová, I. 2011a. Etiologie, klinický obraz a léčba onychomykóz. Dermatol. praxi.; 5(2): 64 – 68.

Kuklová, I. 2011b. Onychomykózy. Med. Pro Praxi.; 8(2): 73 – 76.

Kuklová, I. 2013. Novinky v léčbě onychomykóz. Dermatol. praxi.; 7(3):121 – 122.

Skořepová, M. 2005. Kožní mykózy a onychomykózy. Interní medicína pro praxi.; 7(6): 306 – 310.

Úvodní obrázek

Kolonie Trichophyton rubrum v elektronovém mikroskopu. Převzato z: https://www.sciencephoto.com/media/1271425/view