Single post

Jak vzniká zarůstající nehet?

Dříve převládal názor, že zarůstající nehty jsou jen ty, co jsou hodně silné a silně zakřivené. Opakem je fakt, že i tenké a laterálně ploché nehty, jež mají tenký kraj a velmi ostré hrany se zařezávají do nehtového valu a chovají se jako skalpel. Při každém kroku se zaříznou do valu a způsobují nemalé problémy. To může vést k ulceraci měkkých tkání a zpomalení průběhu hojení. Klienti často dlouho trpí, než vyhledají pomoc. Snaží si doma nesprávně svépomocí odstranit rohy nehtů a působí si nemalé bolesti.

Nesprávné stříhání nehtů vede často k zarůstání nehtů. Především u oválného zastřižení nehtu existuje zvýšená možnost, že okraje postupně sklouznou do nehtového lůžka.

Přílišné vystřihávání nehtů do kulata

Často je možné pozorovat, že díky přílišnému zastřižení příliš hluboko nebyl nehet v záhybu zcela odstraněn. Zůstává „zbytkový trn“, který se, jak dorůstá, opakovaně zasouvá do záhybu. To pak u klienta způsobuje značné obtíže. Nemálo k zhoršení může přispět nesprávně padnoucí obuv v přednoží, jež způsobuje tisknutí prstů k sobě. Či nesprávné postavení příčné a podélné klenby, jež má za důsledek přetížení prstů.

Přehled příčin zarůstání:

 • Neodborná péče o nehty, nesprávné zastřihávání.
 • Špatná obuv, podpatky, těsné boty, špičaté boty, nebo naopak veliké boty ve kterých kloužete sem a tam.
 • Boty, v nichž dochází k silnému pocení.
 • Kompresivní ponožky s uzavřenou špičkou.
 • Otoky nohou.
 • Genetické příčiny.
 • Podpůrné faktory jako snížená klenba, hallux valgus, překřížené prsty, apod.
 • Sportovní aktivity a zvýšená zátěž.
 • Poruchy růstu, onychogryfóza, onychomykóza, traumata nehtové ploténky…
 • Exostóza neboli kostní výrůstek.

 

Tvarů zarůstajících nehtů je mnoho. Pro shrnutí jsou definovány 3 faktory: traumatizace, externí příčiny, zakřivení nehtů.

 

U hodně mladých klientů vídáme často příčinu vzniku zarůstajícího nehtu z důvodu odlomení nehtu, přílišné zastřižení, permanentní manipulace s nehtem a nehtovým valem. Rána se lehce infikuje. Společně s pocením nohou vznikají ideální podmínky pro vznik granulační tkáně.

těsná obuv a stlačené prsty

Jsou různé stupně bolestivosti a projevů na nehtu, jež dnes klasifikujeme. U nás vnímáme mnoho faktorů, jež jsou pro naši diagnostiku výchozí:

 • Fakticky jak vypadá prst
 • Jestli je oteklý
 • Jak moc bolí na omačkání na škále subjektivní bolestivosti 0 z 10 (0 = nuda, 10 nesnesitelná bolest)
 • Jakou má barvu
 • Zdali je přítomná granulace
 • Kde je konec nehtu (v jaké hloubce)
 • Jak moc je zastřižený
 • V jaké hloubce je nehet zatočený, že dráždí val a způsobuje bolest
 • Jak vypadá v porovnání s druhým palcem

 

Jaká jsou stadia zarůstajících nehtů

První stadium

 • Postižený je jeden val, mediálně nebo laterálně
 • Bez zánětlivých symptomů
 • Žádné nebo nepatrné symptomy obtíží

Druhé stadium

 • Postižený je jeden val, mediálně nebo laterálně
 • Mediálně nebo laterálně s paronychií
 • Výrazné symptomy obtíží

 

Třetí stadium

 • Postižený je jeden val, mediálně nebo laterálně
 • S hnisavou paronychií
 • Výrazné symptomy obtíží

 

Čtvrté stadium

 • Postižený je jeden val, mediálně nebo laterálně
 • S mediální nebo laterálním zánětem a hypergranulační tkání
 • Výrazné symptomy obtíží

 

Páté stadium

 • Postižený je jeden val, mediálně nebo laterálně
 • Mediálně nebo laterálně po operaci s relapsem a tvorbou zbytkové ostruhy po neúplném odstranění matrix

OBRÁZKY JEN PO KLIKNUTÍ NA ODKAZ….

 

Vždy je důležité co nejdříve navštívit odborné pracoviště. Je mnoho variant, jakými se můžete vydat. U nás se Vás budeme snažit co nejšetrněji ošetřit a pomoci Vám od bolesti a předejít ablaci nehtu, pomocí nehtových rovnátek.

Máme spolupracující lékaře na pojišťovnu, jež nám pomáhají přeléčit záněty a dohlížejí na celkové zdraví našich klientů.

 

Proto u zarůstajícího nehtu je vhodné odstranit zarůstající část, aplikovat rovnátko, tamponádu, ulevit tejpem, použít materiály na zklidnění rány.

Slovníček:

 • Ulcerace: vznik vředu, zvředovatění
 • Laterálně: postranní, boční
 • Mediálně: střední, středový
 • Přednoží: přední část chodila, od nártu k prstům na nohou
 • Hypergranulační tkáň: Při hypergranulaci dochází ke zmnožení granulační tkáně, která vystupuje nad povrch kůže.
 • Relaps: doslova „znovuvzplanutí“
 • Ostruha: je kostní výrůstek v dolní části patní kosti
 • Matrix: je kořen nehtu, ze kterého vyrůstá nehtová ploténka
 • Parciální ablace nehtu: vystřižení okraje nehtu

Leave a Comment